Termeni și condiții generale

Acești Termeni și condiții generale (în continuare TCG) conțin termenii și condițiile pentru următoarele activități comerciale, comerț cu ridicată, inclusiv procesarea comenzilor și livrarea de bunuri și servicii de către SOLARGROUP ENERGY RO SRL(denumită în continuare *Societatea*).

Acești Termeni și condiții generale se aplică tuturor contractelor de achiziție, contractelor-cadru și acordurilor individuale, contracte de vânzare și livrări unice, precum și orice alte contracte încheiate de către Societate în legătură cu distribuția produselor sale, excepție făcând atunci când părțile convin astfel în mod expres și în scris. Prezentele condiții intră în vigoare la 01.07.2024. 

Condițiile și comenzile anterioare sunt guvernate de TCG aplicabile. 

1.Definiții: 

a) Vânzătorul- Societatea SOLARGROUP ENERGY RO SRL, cu sediul în Salonta, str. Ghestului nr. 5C , jud. Bihor, având CUI RO32281117, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J05/1551/2013 

b) Client-persoana fizică sau juridică care doreste să achiziționeze produse și care comunică o comandă către vânzător/distribuitor. 

c) Produsele – panouri fotovoltaice, invertoare și alte echipamente anexe pe care Vânzătorul le comercializează în calitate de distribuitor. 

d) Comandă – cerere din partea cumpărătorului prin care solicit achiziționarea de produse. 

e) Zi – zi calendaristică, incluzând zile libere sau sărbatori legale. 2. Detalii despre companie: 

a) Numele companiei: SOLARGROUP ENERGY RO SRL 

b) Sediu social și adresa de corespondență: mun. Salonta, str. Ghestului nr 5C, jud. Bihor, Cod postal 415500 

c) Site: www.solargroup.ro 

d) E-mail: comenzi@solargroup.ro

e) Telefon +40729-763845 

f) CUI:RO32281117 

g) Nr de înregistrare în Registrul Comerțului: J05/1551/2013 

h) Conturi bancare pentru transferuri deschise la OTP Bank Romania. 3. Domeniu de activitate: 

Activitatea companiei constă în comerțul cu ridicată al pieselor/echipamentelor pentru instalații fotovoltaice. 

4. Definirea clienților: 

Societatea va furniza servicii și bunuri către persoane fizice, repectiv persoane juridice, societăți comerciale, angajate în instalarea și construcția de instalații fotovoltaice, ale căror profil de activitate include instalarea electrică, vânzarea de alte echipamente electrice și instalarea de sisteme fotovoltaice și realizarea de instalații fotovoltaice. 

5.Plasarea comenzii: 

a) Clientul poate trimite o cerere de informații sau o comandă pe cale electronică, prin e-mail sau în persoană în conformitate cu datele de contact indicate mai sus în secțiunea *Detalii despre companie*. Ca răspuns la o cerere de informații sau comandă, se va trimite o ofertă sau o confirmare de comandă, care include o indicație privind cantitatea și tipul de bunuri comandate de către Cumpărător, prețul, data de livrare. Atunci când se plasează o comandâ fermă se va emite factura fiscală. 

b) Comanda plasată de către client trebuie să contină datele Clientului (nume firmă, CUI, adresa, persoana de contact) precum și informații privind tipul și cantitatea produselor comandate. 

c) În cazul în care produsele comandate sunt în stoc la sediul societății, clientului i se va trimite o factură fiscală. 

d) În cazul în care produsele solicitate nu se află în stoc, Vânzătorul poate solicita plata unui avans, urmând ca diferența să fie achitată în termen de 5 zile de la sosirea produselor în stoc.

e) Neachitarea la termen a avansului în cazul produselor care nu se află în stoc, respectiv a pretului integral pentru produsele din stoc, în termenele mai sus menționate va duce automat la anularea comenzi. 

f) Plata acestui avans nu garantează prețul și data de livrare. Prețul se poate modifica în funcție de cursul de schimb actual al euro sau de modificările de preț efectuate de producătorul bunurilor comandate. Comenzile cu avans garantează un loc în lista de așteptare până la livrare. 

g) Prin confirmarea comenzii sau achitarea avansului, Cumpărătorul își exprimă acordul și se obligă să respecte TCG. 

h) Este responsabilitatea clientului de a verifica documentul de comandă trimis și de a confirma corectitudinea conținutului său.Cumpărătorul este obligat să verifice toate datele și informațiile înscrise în Oferta de preț sau în confirmarea comenzii și să raporteze Vânzătorului orice îndoieli, erori și neconcordanțe dacă există, înainte de a efectua plata. Plata echivalează cu acceptarea comenzii și TCG. 

6. Prețuri 

a) Clienții pot lua cunoștință de prețurile noastre actuale consultând listele de prețuri trimise periodic de către Societate. Odată ce Societatea a emis o nouă listă de prețuri, toate listele de prețuri și promoțiile anterioare nu mai sunt valabile. 

b) În lista de prețuri, prețurile produselor sunt indicate in EURO. Lista de prețuri conține prețuri nete, exclusiv TVA. 

c) Prețurile nu vor suferi modificări după confirmarea comenzii si emiterea facturii. 

d) Plata prețului se face în RON la cursul valutar al BNR de la data emiterii facturii fiscale. 

e) La prețurile din listă se adaugă taxa de mediu, sau contribuția ”DEEE”, prevăzută prin lege . 

f) În cazul unei modificări a listei de prețuri, noile prețuri nu se aplică comenzilor deja efectuate.

g) Clientul poate plăti în moneda EUR în cazul achizițiilor intracomunitare EU sau în RON în cazul achizițiilor locale (RO). În acest caz, pentru prețurile exprimate în EUR, Societatea convertește prețurile exprimate in EUR în RON în funcție de cursul valutar zilnic al BNR. 

7. Colectarea, depozitarea și returnarea mărfurilor. 

a) Comenzile acceptate sunt prelucrate de către Societate. Livrarea bunurilor se poate face prin grija societații, sau prin grija clientului. 

b) Bunurile pot fi ridicate de la sediul Societății în zilele și intervalul orar transmise de către Vânzator. În cazul în care Cumpărătorul optează pentru a ridica produsele prin intermediul unei companii de transport/curierat, Vânzătorul nu are nici o responsabilitate cu privire la eventualele deteriorări care pot surveni cu ocazia manipulării sau transportului. 

c) Cumpărătorul este responsabil pentru inspectarea produselor la predare , dacă a primit bunurile corecte și numărul exact de articole, sau trebuie să indice, în scris și de îndată orice defecte, lipsuri sau deteriorări, sub sancțiunea neluării lor în seamă ulterior acestui moment. 

d) Odată ce riscul indicat în alineatul anterior precedent a trecut, obligația Societății de a livra bunurile către Client este considerată ca fiind îndeplinită. 

e) Transportatorul este responsabil pentru orice daune sau vătămări cauzate în timpul transportului și trebuie să efectueze toate formalitațile necesare sau asigurările necesare. Transportatorul este responsabil pentru orice daune survenite în timpul transportului, iar partea care a comandat transportul este răspunzătoare pentru aceste daune. 

f) Mărfurile pot fi ridicate de la sediul social al societății în zilele lucrătoare, între orele 8:00-15:00. Societatea își rezervă dreptul de a modifica programul de funcționare și accesul cumpărătorului, din motive pe care le apreciază ca justificate. 

g) În termen de 5 zile calendaristice de la confirmarea plății, Cumpărătorul trebuie să ridice bunurile comandate (dacă sunt în stoc la depozitul Societății) sau să asigure ridicarea acestora în acest interval.În cazul în care bunurile comandate nu sunt disponibile la depozitul Societății, cumpărătorul trebuie, în termen de 5 zile calendaristice de la data la care a fost notificat de Societate cu privire la disponibilitatea bunurilor să le ridice sau să ia măsuri pentru ridicarea acestora.

h) Clientul are dreptul de a returna bunurile achiziționate care nu prezintă semne de utilizare și sunt în ambalajul original, intact, în termen de 30 zile de la cumpărare. O condiție necesară pentru a accepta returul, este informarea în prealabil a Societății de către cumpărător, cu privire la tipul și cantitatea bunurilor returnate și să trimita documentul de achizitie în prealabil prin e-mail. 

i) Condiția prealabilă pentru acceptarea retururilor este ca bunurile să fie primite de către personalul depozitului în original, intacte și în stare nefolosită, împreună cu dovada de cumpărare. 

8.Transferul proprietății 

Până la achitarea integrală a prețului de achiziție, bunurile rămân in proprietatea Societății. Clientul trebuie să accepte toate măsurile necesare luate de Societate pentru a asigura titlul de rezervat al bunurilor. 

9.Garanție, conformitate tehnică și documentație 

a) Vânzătorul oferă garanție în conformitate cu termenii și condițiile oferite de producători, ale cărei condiții sunt stabilite în certificatul de garanție al producătorului pentru panourile fotovoltaice și invertoare. Nu se va emite o scrisoare de garanție separată pentru produsele electrice, de fixare și de curent alternativ și continuu. Garanția se acordă de către producător sub rezerva respectării condițiilor de garanție și instructiuni de utilizare și instalare ale producătorului. 

b) Reclamațiile privind starea neconforma a produselor livrate trebuie să fie transmise prin e-mail la adresa support@solargroup.ro, în termen de maxim 48 de ore de la predare. Reclamațiile raportate prin alte canale nu vor fi luate in considerare. 

c) În reclamație, clientul este obligat și indice cantitatea de produse reclamate și tipul acestora, codul articolului, seria și motivul specific al reclamației. 

10. Identificarea clientului 

Clientul consimte la prelucrarea și verificarea de către Societate a datelor sale în scopul identificării acestuia și a îndeplinirii condițiilor pentru a intra într-un contract cu Societatea, respectiv pentru a stabili domeniul acestuia de activitate. Clientul se obligă să notifice în prealabil persoanele fizice din sfera sa de influență care vor intra în contact că Societatea cu datele acestora de identificare (nume și

prenume) și datele de contact (telefon, e-mail) vor fi transmise către Societate în scopul executării obligațiilor contractuale, urmând a fi procesate în conformitate cu prevederile legale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul UE 2016/679 (GDPR). 

11. Legea aplicabilă. Instanța competentă. 

a) Prezentele TCG, precum și toate contractele încheiate și/sau angajamentele, comenzile individuale și livrările bazate pe acestea vor fi guvernate exclusiv de legile din România și orice alte raporturi dintre Cumpărător și Vânzător sunt supuse exclusiv acestor legi. 

b) Orice litigiu dintre cumpărător și vânzător va fi de competența instanțelor de pe raza sediului Societății. 

12. Modificări ale TCG. 

Compania își rezervă dreptul de a modifica unilateral prevederile TCG aplicabile. Noile modificări devin aplicabile din momentul publicării lor pe site sau comunicării directe către client. Orice modificare a TCG nu va afecta comenzile care au fost deja acceptate de către Societate și care sunt în curs de executare. 

13. Dispoziții finale. 

 

În temeiul prezentelor TCG, părțiile exclud aplicarea oricăror altor termeni și condiții generale, cum ar fi termeni și condiții generale aplicate de către client, uzanțe comerciale din piață sau alte reglementări similare.